Bij alle ambities en investeringen blijft de lastenstijging, zoals eerder aangekondigd bij de Kadernota, beperkt tot circa € 90 per huishouden, in geleidelijke stapjes over de periode van vier jaar. ,,Er gaat in deze begroting in 2021 ruim 28 miljoen om. Dat is veel geld, waarmee we in de periode tot en met 2024 heel veel mooie en goede dingen kunnen doen voor ons dorp’’ laat het college weten.