VERSTERKEN Vraag je wat nu zo’n Sport- en beweegakkoord voor staat dan is de reactie van Ingrid: ,,Sport is in feite veel meer dan alleen maar een gezellig en ontspannen vrijetijdsbesteding. Vergeet niet dat sport ook bijdraagt aan je gezondheid, aan ontmoeting met elkaar, levendigheid en dus is het ook een belangrijk bindmiddel in het dorp. Ja, het is juist dat er op het gebie...