Na het volop participeren in een toekomstvisie (eind 2018), de (politieke) onrust rond het rapport van SeinstraVande Laar (juni 2019), een drukbezochte bijeenkomst rond de uitkomsten van het gemeentelijke Stuurgroeponderzoek (eind 2019), de volksraadpleging naar aanleiding van de resultaten van de Kadernota (mei 2020) en alle commotie rond het besluit van de provincie om een arhi-procedure in g...