CDA-voorman Peter Klaassen sprak in zijn commentaar op de begroting zijn afkeuring uit over de brief. Met name het feit dat deze ’over de hoofden van het college heen’ ook was gericht aan de inwoners van Barneveld vond Klaassen laakbaar. ,,Wat als Barneveld, zonder ons eigen college daarover ook maar te hebben gesproken, met een dergelijke open brief bij onze inwoners reclame zou make...