Markink sprak hierover vorige week in zowel een overleg met de Barneveldse commissie bestuur als een bijeenkomst met Provinciale Staten over de voortgang van het traject in het kader van de door Gedeputeerde Staten opgestarte arhi-procedure. Een van de onderdelen daarvan is het participatietraject, in het kader waarvan in de afgelopen weken verschillende keukentafelgesprekke...