Met de aanstelling van Lintmeijer reageert Van Dijk op de signalen die werden afgegeven door de Gelderse gedeputeerde Jan Markink, dat sommige inwoners zich geïntimideerd voelen en daarom zouden zwijgen over hun opvatting vóór een eventuele fusie met Barneveld. Markink deed zijn uitspraken in recente bijpraatsessies met de gemeenteraad van Barneveld en Provinciale Staten over de voortgang van h...