Uit een nadere toelichting in een memo van b. en w. op de totstandkoming van de tarieven van de OZB voor 2021, blijkt dat er volgend jaar behoorlijke verschillen kunnen optreden in de aanslagen. De OZB wordt berekend over de WOZ-waarde van het onderpand. Als de WOZ-waarden van alle woningen en overige gebouwen in de gemeente bekend zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door de beoogde opbrengst ...