De saamhorigheid en de positieve sfeer die het wethouderstrio uitstraalt, lijkt in schril contrast te staan met het politieke slagveld van 2020, met als dieptepunt de vertrouwensbreuk met en het vertrek van waarnemend burgemeester Harry de Vries.