Dat is volgens de provincie Gelderland één van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Kieskompas. Dit blijkt uit een recent openbaar gemaakt verslag van een bestuurlijke vergadering die in december gehouden is. Met een uitgebreide online vragenlijst werd eind vorig jaar onder inwoners van beide gemeenten de mening gepeild over een eventuele fusie of verdergaande samenwerking tussen d...