LB-leider Mijntje Pluimers heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van b. en w. Het bevreemdt Pluimers dat het college nauwelijks een maand na de vaststelling van de begroting en tijdens het decemberreces komt met een ingrijpend financieel voorstel. Met name omdat het volgens haar nog maar de vraag is hoe noodzakelijk het fors investeren in thuiswerken van ambtenar...