,,Eén sterke gemeente kan er voor zorgen dat ook over pakweg tien jaar de voorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening een goede kwaliteit hebben. In de nieuw te vormen gemeente moet de zeggenschap van de inwoners van de kernen zo groot mogelijk zijn. Barneveld en Scherpenzeel gaan dat nieuwe dorpenbeleid dan samen vormgeven’’, aldus GS.