‘Dorpenbeleid 2.0’ noemde gedeputeerde Jan Markink het idee. Hij heeft beide gemeenten uitgenodigd dit nieuwe beleid de komende maanden nader uit te werken. ,,Barneveld heeft een volwaardig dorpenbeleid. Maar wij pleiten ervoor om te werken aan een doorontwikkeling daarvan, op een manier waarbij inwoners van de kernen zoveel mogelijk zeggenschap krijgen over wat er in hun dorp gebeurt. Dit geld...