Dit constateert de door de provincie Gelderland aangestelde ‘spiegelgroep’; een groep onafhankelijke bestuurskundigen die toezicht hield op de kwaliteit van het open overleg. Eerder al hadden bestuurskundigen Elzinga en Frissen, in afzonderlijke rapporten, scherpe kritiek op de manier waarop de provincie het herindelingstraject is aangevlogen. Dit traject, waar het open overleg onderdeel van wa...