De provincie Gelderland is van plan een aantal bijeenkomsten te houden over het herindelingsontwerp dat Gedeputeerde Staten eind januari hebben gepresenteerd. Van Daalen denkt dat deze voldoende inzicht zullen geven in het draagvlak voor een fusie onder de inwoners van de gemeente Barneveld. Ook de door de provincie aangekondigde ‘draagvlakmeting’ onder inwoners zal helpen bij die inventarisati...