Willem Schuur sprak er in de vergadering zijn ongenoegen over uit dat het college buurgemeente Barneveld niet (tijdig) zou hebben geïnformeerd over dit voornemen, zodat zij dit uit de pers hadden moeten vernemen.