Aanleiding voor het debat was een aantal gemeentelijke herindelingsvoorstellen in onder meer de provincies Noord-Holland en Brabant. Hoewel het allemaal herindelingen ‘van onderop’ betrof, werden er in de Kamer kritische noten over gekraakt dat niet in alle plaatsen bewoners zich expliciet hebben kunnen uitspreken over de fusie. Over de politieke vraag ‘Wie is de baas de inwoners of de bestuurd...