De komende tijd treffen beide gemeenten samen voorbereidingen voor een mogelijke herindeling, maar tegelijk worden alvast zakelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van gemeentelijke taken voor de korte termijn, die ook bij een herindeling meerwaarde hebben.