KERNENBELEID De peiling is een initiatief van de nieuwe waarnemend burgemeester Eppie Klein. Vorig jaar is door het college ook een peiling georganiseerd over dit onderwerp. De opkomst was hoog en de peiling kende een duidelijke uitkomst: 87 procent gaf aan zelfstandig te willen blijven. Sommige partijen, waaronder Gedeputeerde Staten (GS), zetten echter vraagtekens bij deze ui...