De vragen in Provinciale Staten werden gesteld naar aanleiding de bewering van CU-raadslid Aart van de Peut eerder deze week, dat Scherpenzeel zich bij een fusie geen zorgde hoefde te maken over de financiële toekomst van deze voorzieningen omdat de provincie reeds heeft toegezegd hierin financieel te zullen gaan bijdragen. Gedeputeerde Markink zou dit hebben beloofd in een bijeenkoms...