Een motie van de PVV, om een commissie in te stellen die de gang van zaken in het gedwongen herindelingstraject van Scherpenzeel en Barneveld nog eens goed tegen het licht gaat houden, werd door een meerderheid van PS verworpen.