Onduidelijk is op wiens initiatief Barneveld de brief met de lijst met onjuistheden stuurde. Barneveld stelt dat dit een eigen idee was, terwijl Scherpenzeel beweert dat Barneveld dit op verzoek van de provincie Gelderland heeft gedaan. Opvallend is dat Scherpenzeel vorige maand een soortgelijke brief aan Gedeputeerde Staten (GS) stuurde, ook met een lange lijst van ‘feitelijke onjuistheden’ en...