Van dit bedrag stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, deels met terugwerkende kracht, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 een bedrag van € 15.000 beschikbaar aan lokale culturele voorzieningen. ,,Culturele organisaties kunnen daardoor naast omzetderving en kostenstijgingen ook subsidie aanvragen voor innovatieve inzet’’, licht woordvoer...