Tijdens de woensdag gehouden vergadering van Provinciale Staten (PS) wist Markink te vertellen dat de gemeente Barneveld een zorgvuldiger financieel beleid voerde dan de gemeente Scherpenzeel. Als voorbeeld noemde hij dat Barneveld, in tegenstelling tot de gemeente Scherpenzeel, pas winstnemingen deed uit grondexploitaties nadat deze ook daadwerkelijk waren gerealiseerd.