In het plan wordt namelijk afgeweken van de norm van twee parkeerplaatsen per appartement. In plaats van de voorgeschreven 24, kunnen er slechts 17 parkeerplaatsen worden aangelegd op eigen terrein. Ook verdwijnen er, door noodzakelijke aanpassingen, twee van de huidige zestien parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het college ziet de afwijking van de parkeernormen als maatwerk voor het realis...