Scherpenzeel ervaart dit als een stagnatie in de bestuurlijke relatie met de buurgemeente. Het college verwijst in de brief naar de door de raad vastgestelde samenwerkingsstrategie van Scherpenzeel, waarover het de minister eerder volgens afspraak heeft geïnformeerd.