Van de minister wil Van Houwelingen weten of het haar bekend is dat ‘elk democratisch draagvlak voor het vernietigen van de gemeente Scherpenzeel’ ontbreekt. Hij refereert daarbij aan de peiling die de gemeente in maart hield onder haar inwoners, van wie waarbij 83 procent het provinciale herindelingsvoorstel afwees en opteerde voor zelfstandigheid.