Als het aan GS ligt, fuseren beide gemeenten per 1 januari 2023. De afgelopen maanden hebben veertig inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze over de voorgenomen herindeling bij de provincie ingediend. Hoewel deze hebben geleid tot wat tekstuele aanpassingen van het fusieplan, is de conclusie ongewijzigd: ,,De voorgenomen herindeling leidt tot een krachtige gemeente die ook toekomstige...