De raad wilde vooralsnog geen beslissing nemen om de voorgestelde regels in een zogenaamde ‘parapluplanherziening’ voor het hele grondgebied van Renswoude vast te leggen. Ze wil eerst zelf nader onderzoek doen en op basis van die uitkomsten eventueel met een initiatiefvoorstel komen.