Van ‘t Foort vertelt dat het zoeken naar geschikte plekken voor windmolens al speelt sinds 2019. ,,In die tijd nam de gemeenteraad van Renswoude een motie aan met een oproep aan het college om de Emminkhuizerberg te verkennen als optie voor het plaatsen van windmolens. Later werd die locatie unaniem door de gemeenteraad gekozen als zoekgebied in de concept-RES, op voorwaarde dat er vo...