In een hoorzitting over de fusie, drie weken geleden, had De Vries uitgehaald naar de gemeente Barneveld en Gedeputeerde Staten. De Vries deed daarin onder meer de suggestie dat Barneveld zich omkoopbaar had opgesteld. De provincie had hem aangesteld als lid van de Spiegelgroep, die het open karakter van het fusieproces moest bewaken.