Barneveld is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak, waarin afspraken staan over de operationele kant van de herindeling. Vooralsnog houdt Scherpenzeel zich hierbij echter grotendeels afzijdig. Die gemeente wil eerst inhoudelijke afspraken maken over bijvoorbeeld de toekomstige vorm van zeggenschap, de instandhouding van de bibliotheek en het dorpshuis en de aanwezigheid van een geme...