Wethouder Izaäk van Ekeren zegt tevreden te zijn met de nieuwe begroting. Daarin is naast een sluitend meerjarenperspectief van weliswaar kleine plusjes, tevens nog 2,5 ton extra ruimte gevonden om te investeren in zaken die bijdragen aan het voorzieningen- en dienstverleningsniveau. Ook de financiële rapportage over het lopende boekjaar laat volgens Van Ekeren op dit moment een positief beeld ...