Volgens de indieners van de motie geeft het fusiedossier tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid over de wijze waarop het herindelingsadvies tot stand is gekomen. Die duidelijkheid moet er volgens hen wel komen omdat de burgers van met name Scherpenzeel en Barneveld daar wel recht op hebben. Hierbij werd ook verwezen naar allerlei nieuwe informatie die vorige week aan het licht is gekomen ...