Het besluit om de OZB tot en met 2024 jaarlijks met zes procent te laten stijgen, is in lijn met een eerder genomen raadsbesluit om de OZB gedurende een periode van vier jaar extra te laten stijgen in verband met de kosten die verband houden met de voor zelfstandig functioneren van de gemeente noodzakelijke uitbreiding van de organisatie. Volgens CDA-fractievoorzitter Peter Klaassen z...