In een memo aan de raad schrijft het college dat met dit besluit de belangen van de gemeente Scherpenzeel zijn geschaad. En juist die belangen lijken geen rol te hebben gespeeld in de overwegingen van Commissaris Berends om hem te ontslaan. ,,Scherpenzeel is hierdoor benadeeld “, aldus het college. ,,Na een periode van grote onzekerheid kunnen en moeten we verder met onze zelfstandige toekomst....