De op Goeree-Overflakkee geboren Maarten Hameete ging in Middelharnis naar de middelbare school, maar verhuisde vanwege zijn studie naar Amsterdam. Er ging daar een wereld voor hem open en in Amsterdam kreeg hij te maken met heel andere ideeën en meningen dan hij gewend was in zij geboortedorp Dirksland, een gemeente ongeveer even groot als Renswoude. In Dirksland stond de kerk centraal, hoewel men ook daar te maken had met diverse overtuigingen. Voelde je je in de dorpskerk niet thuis, dan was er nog de Gereformeerde Kerk.

Voordat Maarten Hameete predikant werd, liep ook hij stage en tijdens die periode zocht hij naar het antwoord op de vraag of hij wel gemeentepredikant zou kunnen zijn. Hameete: ,,De keuze voor het predikantschap is iets dat groeit door de jaren heen. Na de middelbare school koos ik voor de opleiding theologie, zonder de ambitie om daarmee predikant te worden. Dat zag ik op dat moment echt niet voor me. De studie op zichzelf sprak me aan vanwege de vele vakgebieden die erin samenkomen. Bijvoorbeeld geschiedenis, filosofie en taalwetenschappen. Allemaal perspectieven die samenkomen om tot een beter begrip te komen van religie en dan specifiek het christendom. Het was heerlijk om mijzelf daarin te mogen te verdiepen. Pas later in de opleiding toen ik een keuze moest maken voor mijn master, kwam het predikantschap in beeld. Hoe mooi is het om al die kennis te leren toepassen in de praktijk van de gemeente.”

Pratend over zijn werk als predikant zegt hij: ,,Er zijn veel mooie kanten aan het werk als predikant. Je werk is ontzettend divers en geen dag hetzelfde. Maar wat me het meest treft, is dat je ontzettend dicht bij mensen mag zijn. Op hoogte- en dieptepunten. Om samen het leven en het geloof te vieren. Maar ook als er pijn, verdriet en vragen zijn. Als predikant kun je dan een metgezel zijn, die meeloopt en helpt om in geloof een weg te vinden door het leven. Soms kan het daarom ook een zwaar beroep zijn. Al die verhalen neem je ook mee en kunnen je ook aangrijpen. Als je aan het graf van jong mens staat, of kwetsbare verhalen hoort, grijpt je dat ook aan.”

Terugkijkend naar die periode van bijna drie jaar Renswoude zegt ds. Maarten Hameete: ,,Het is inderdaad jammer dat er na drie jaar alweer een eind komt aan mijn verbinding aan de gemeente in Renswoude en Ederveen. Tegelijkertijd wisten we vanaf het begin dat de aanstelling vanuit de mobiliteitspool van de PKN voor drie jaar zou zijn. Het is een heel prettige tijd geweest. De gemeente heeft mij als beginnend predikant altijd alle ruimte gegeven om mijzelf te ontwikkelen. Het is ook leuk om te horen dat men die ontwikkeling ook opmerkt. En ik ben ervan overtuigd dat de weg samen ons beiden goed heeft gedaan. Ik heb een gemeente mogen ontmoeten die open en divers is en heeft geleerd om in verschil toch samen te zijn.''

Hameete: ,,Voor mij begint er nu een nieuwe tijd met de aanstelling in Leidschendam. Na drie jaar veel reizen is het ook prettig om straks in het dorp te wonen waar ik ook werkzaam ben. Dat geldt overigens ook voor mijn vrouw die in Den Haag werkt.''

De Gereformeerde Kerk van Renswoude en Ederveen heeft inmiddels een opvolger gevonden. Dat is mevrouw Scheltens uit Lunteren.