Maar de vogelliefhebbers van de vereniging die een verwarmd vogelhok hebben, brengen de broedkooien deze maand al in gereedheid, de vogels worden gekoppeld, de nestjes worden in de kooien opgehangen, en dan is het afwachten. Komen er eitjes, komen er jongen uit het ei?