[RENSWOUDE] De inwoners van Renswoude zijn er inmiddels al wel aan gewend geraakt, de werkzaamheden langs en aan de N224, de Dorpsstraat door Renswoude.

Met enige regelmaat worden dan hier en dan weer daar gegraven en leidingen gelegd. Ook de passerende weggebruiker heeft die werkzaamheden opgemerkt. De werkzaamheden zorgen nauwelijks voor problemen. Door verkeersregelaars wordt, waar nodig, extra aandacht gevraagd van de weggebruiker.

[ASFALTONDERHOUD] Voorlopig zijn die werkzaamheden langs en op de N224 nog niet afgerond. Dat gaat zeker tot eind september duren.

Tot eind april is Waterleidingbedrijf Vitens bezig. Meteen daarna wordt het asfaltonderhoud van de weg aangepakt. Ook Stedin is druk bezig met de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Die werkzaamheden gaan uitgevoerd worden door Mourik Infra, in opdracht van de wegbeheerder, de provincie Utrecht. De werkzaamheden aan de weg die Stedin uitvoert zullen tot in september duren.

[WATERLEIDING] Vitens heeft de aanleg van de nieuwe hoofddrinkwaterleiding gerealiseerd. is klaar met en is bezig met huisaansluitingen te realiseren, het maken van enkele verbindingen tussen de nieuwe waterleiding en bestaande leidingen, het buiten werking stellen van de oude waterleiding en het verwijderen van afsluiters van brandkranen van de oude leiding.

Het overzetten van woningen op de nieuwe leiding kan wat overlast veroorzaken, maar iedereen wordt vooraf geïnformeerd.

Door Stedin zullen twee nieuwe elektriciteitsstations gerealiseerd wordt, bij de Oude Holleweg en bij de kruising Barneveldsestraat/Eikenlaan. Ook komen er op enkele plaatsen nieuwe kabels. Stedin informeert bewoners via een bewonersbrief. Zij kunnen meer informatie krijgen via 088-8963963.

[VERKEERSVEILIGHEID] Half mei wordt ook gestart met het groot asfaltonderhoud aan de Dorpsstraat (de N224). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Mourik Infra, wat zeker tot in september zal duren. Ook worden enkele andere werkzaamheden meegenomen, zoals het aanbrengen van een bermverharding buiten de bebouwde kom. Ook worden maatregelen gerealiseerd voor een betere verkeersveiligheid, zoals het aanbrengen vaan een dubbele doorgetrokken streep tussen de oostelijke komgrens en de Veenweg; wordt de voorrangssituatie verduidelijkt bij de zijwegen Het Binnenveld, de Kastanjelaan en de Kerkstraat. Ook het verduidelijken van de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom wordt meegenomen net als extra parkeerplekken voor fietsen bij de bushaltes Barneveldsestraat en Kerkstraat en er zijn reparaties aan de riolering.

Zodra het groot onderhoud aan de N224 aan bod komt, zullen de provincie Utrecht en aannemer Mourik Infra informatie verstrekken aan bewoners, weggebruikers en bedrijven over de te treffen verkeersmaatregelen, de uit te voeren werkzaamheden en de bereikbaarheid. Daarover komen er ook nog informatiebijeenkomsten voor zowel bewoners als bedrijven.

Wie hierover vragen heeft, kan ze stellen aan omgevingsmanager Jarco Meijerink van Mourik Infra, via de mail: n224@mourik.com.