Behalve groot onderhoud in de periode vanaf 25 mei tot en met 28 augustus wordt ook een aantal extra werkzaamheden meegenomen. ,,Op die manier hoeft de weg maar één keer dicht en kan de aannemer werk met werk maken. Dat geeft minder hinder voor het verkeer en de omgeving en het bespaart kosten.'' Daarbij gaat het om het aanbrengen van bermverharding buiten de bebouwde kom; Het ...