De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Renswoude.

[BERMBETON] De opknapbeurt houdt in dat de totale verharding van het wegdek verwijderd wordt. Ook de fundering van de weg wordt aangepast en de grasbetonstenen naast het asfalt verdwijnen en worden vervangen door bermbeton.

Door de aannemer is met de aanwonenden contact opgenomen, wat anders via een informatieavond gebeurt.

[FASERING] Tijdens de werkzaamheden is de Biesbosserweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. De aannemer heeft, in verband met de aanwezigheid van agrarische bedrijven rekening gehouden met de aan- en afvoer van en naar deze bedrijven. Ook is aan de bewoners een flyer bezorgd met informatie over de werkzaamheden, de fasering en de planning.

Om de overlast te beperken, zal er in twee fases (en ook deelfases) gewerkt worden. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en wil zorg dragen voor de bereikbaarheid.

[BEREIKBAARHEID] De gemeente wijst erop dat bij de uitvoering van deze werkzaamheden rekening gehouden is met de werkzaamheden die aan de N224 gerealiseerd gaan worden. Dit om de bereikbaarheid van het dorp te waarborgen.

Wie vragen heeft over de werkzaamheden kan terecht bij uitvoerder Arjan de Jong van De Rooij Wegenbouw, 030-6061555 of e-mail Biesbosserweg@derooij.nl. Voor overige vragen kunnen bewoners contact opnemen met toezichthouder A. Notenboom, anotenboom@infraplus.nl.

Adriaan Hosang
Foto: Adriaan Hosang
Op de achtergrond wordt de fundering verwijderd, die even later wordt afgevoerd.