Dat blijkt uit het recente vervoerplan, waarmee vervoerder Keolis de wijzigingen in de dienstregeling vanaf zondag 13 december in beeld brengt. Recent werd bekend dat deze vervoerder ook in de komende tien jaar het busvervoer in die regio blijft verzorgen. De toevoeging van een nieuwe busverbinding tussen Scherpenzeel en Barneveld is een van de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling van Keolis. Naast de al bestaande buurtbus (511 via De Glind) komt er met lijn 110 een rechtstreekse lijndienst die dagelijks tussen 06.30 en 20.30 uur elk uur zal gaan rijden. Volgens de vervoerder is er voldoende potentie voor deze nieuwe busverbinding. ,,Scherpenzeel kent zo’n 10.000 inwoners; tegelijkertijd heeft Barneveld een regionale functie op het gebied van werkgelegenheid en onderwijsinstellingen’’ aldus de vervoerder. De verwachting is dat er dagelijks gemiddeld 150 tot 200 reizigers gebruik van zullen maken. De bestaande scholierenlijn tussen beide plaatsen (611) vervalt en wordt in lijn 110 opgenomen.

Met de nieuwe lijnbusverbinding gaat een oude wens van de gemeenteraad van Scherpenzeel in vervulling. Ook toen er van eventuele fusieplannen nog geen enkele sprake was, beijverde onder andere voormalig wethouder Margo van de Fliert zich al voor een rechtstreekse openbaar vervoerverbinding tussen beide plaatsen. Zij zag hierin vooral veel voordeel voor Scherpenzeelse jongeren omdat, naast Veenendaal, ook de Barneveldse scholen veel Scherpenzelers trekken. Het bestaande leerlingenvervoer vond ze geen aantrekkelijke optie voor de schooljeugd omdat deze in de ochtend maar op één tijdstip kon heen reizen en wie eerder uit was tot de middag moest wachten om terug te kunnen reizen naar Scherpenzeel. Op dit moment zijn de treinreizigers uit Scherpenzeel vooral aangewezen op station Veenendaal-de Klomp.

Scherpenzeel kreeg voor haar verzoek ook de steun van Regio FoodValley die goede verbindingen tussen de regiogemeenten onderling hoog op de agenda had staan. Eind vorig jaar maakte de provincie bekend dat men een lijnbusverbinding tussen Scherpenzeel en Barneveld zou meenemen in de overleggen over de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer.