Volgens Keolis, die onder de naam RRReis het regionale openbaar vervoer in een deel van Gelderland verzorgt, zijn maatregelen noodzakelijk om het OV financieel gezond te houden. Door het uitbreken van de coronacrisis zijn de reizigersaantallen in de lijnbussen fors gedaald. Omdat het onduidelijk is of en hoe dit de komende jaren gaat herstellen, heeft Keolis het ‘RRReis Vervoerplan 2022’ opgest...