In zijn concept visie gaat Scherpenzeel volgens Woudenberg te gemakkelijk voorbij aan dit knelpunt voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en woonwijken. Verkeerswethouder Gerard van Deelen laat desgevraagd weten het een goede zaak te vinden dat de buurgemeente dit probleem in een zienswijze heeft aangekaart en staat positief tegenover het verzoek van Woudenberg om samen op te trekken bij...