,,Het terugbrengen van de snelheid van het autoverkeer in het gehele dorp verhoogt de verkeersveiligheid’’ zegt verkeerswethouder Gerard van Deelen. ,,Het snelheidsverschil tussen langzaam en snel verkeer neemt af en de kans op een ongeval met letsel of fatale afloop wordt kleiner. Daarnaast gaat een lagere snelheid gepaard met minder geluidsoverlast en is het goed voor het milieu.’’