Het is de bedoeling dat Aldi te zijner tijd het daardoor leegkomende Jumbopand aan de Markstraat-Beukenlaan gaat betrekken. Of de supermarkt straks om dat laatste zal zitten te springen is nog maar de vraag, want de afmeting van de ‘noodbehuizing’ die aan de Breelaan wordt opgetrokken, is namelijk heel wat groter dan het huidige en het toekomstige onderkomen van de supermarkt.