Romy Brattinga, kopersbegeleider bij Bouwbedrijf Kreeft: ,,Meestal gaan wij uit van een bouwtermijn van een jaar. Het is de bedoeling dat wij volgende maand starten met de bouwactiviteiten van de zes levensloopbestendige woningen aan de Graspieperweide. We hebben al vaker samengewerkt met Projectontwikkelaar De Bunte uit Ede”.

[IN DE PLANNING] De woningbouw in plan De Beekweide strekt zich uit over diverse fases, waarin steeds weer nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het gebied waar gebouwd kan worden, wordt steeds kleiner doordat via die fases steeds weer invulling gegeven wordt aan de 'bestaande behoefte aan nieuwe woningen'.

Medewerkers van Bouwbedrijf Kreeft uit Ede realiseren fase 8 van De Beekweide.

Eerdere fases in plan De Beekweide zijn gebouwd door Bouwbedrijf Van Grootheest uit Ede. Omdat 'niet iedereen even enthousiast was', besloot de gemeente om een ander bouwbedrijf te zoeken voor de realisering van die fases die nog in de planning stonden.

Met Bouwbedrijf Kreeft had de gemeente ,,goede ervaringen'', omdat die eerder al de woningen, onder andere nul-op-de-meter woningen gerealiseerd had aan de Taets van Amerongenweg, waar woningen uit de jaren vijftig gesloopt waren.

[ACTIVITEITEN] Romy Brattinga wijst erop dat de bouwactiviteiten begin april zijn gestart. Voor die tijd kwam het grondwerk aan bod, dat is uitgevoerd door Boonzaaijer uit Renswoude.

Voor Bouwbedrijf Kreeft is dit het tweede bouwproject dat het in Renswoude uitvoert. Eerder werd ,,met succes'' het bouwproject aan de Taets van Amerongenweg gerealiseerd.

De Bunte projecten ziet 'de eindgebruiker als het vertrek- en eindpunt' en de wensen en eisen van kopers 'vormen steeds de basis waarop gebouwd wordt'. Projecten van De Bunte zijn onder andere te vinden in Bunschoten- Spakenburg, Voorthuizen en Barneveld en sinds een aantal jaren ook in Renswoude.

[TERREIN DOEST] Brattinga merkt op dat het voor Bouwbedrijf Kreeft mooi zou zijn als na de realisering van fase 8 en 9 in De Beekweide mogelijk een nieuwe bouwfase gerealiseerd zou kunnen worden. Tussen het gebied waar momenteel woningen gerealiseerd zijn en richting de Barneveldsestraat is nog ,,een mooie bouwlocatie'', in de volksmond terrein Doest genoemd.

Voor de verkoop van de woningen, die gebouwd worden aan de Leeuwerikweide werd Makelaar Ab Gaasbeek uit Renswoude ingeschakeld. Er werd in juli vorig jaar een gezamenlijke informatieavond belegd, waar bleek dat er veel belangstelling is voor de te bouwen woningen. Gaasbeek: ,,Al vaker, bij eerdere informatieavonden, is gebleken dat de belangstelling voor een huis in Renswoude groot is. Er zijn steeds weer voldoende liefhebbers”.

In fase 8 gaat het om de bouw van tien koopwoningen en twintig huurwoningen, vertelt Gaasbeek. ,,Het zijn mooie woningen, ze hebben een doelmatige indeling. Het zijn gewoon praktische woningen die het ook qua architectuur goed doen”, besluit Ab Gaasbeek.

In een volgende fase, fase 9, die naar het zich laat aanzien volgende maand van start gaat, worden aan de Graspieperweide zes levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Gaasbeek: ,,Het gaat hier om twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen. Ook voor deze woningen 'bestond veel belangstelling'.

Adriaan Hosang
Foto: Adriaan Hosang
In aanbouw zijnde woningen in fase 8 van De Beekweide.