Nieuwbouw: randstedeling weet Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude te vinden

Groen, ruimte, rust, relatief korte afstanden naar de grote steden en nog redelijk betaalbaar ook, zeker voor degenen die vanuit de Randstad naar de Gelderse Vallei trekken. De woningbouw in de dorpen Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude floreert al jaren en er staan ook nog flinke ambities op stapel.

In Woudenberg is bijvoorbeeld de herinrichting van de Nijverheidsweg in volle gang. Het verouderde bedrijventerrein aan de oostkant van Woudenberg is door de bouw van de nieuwe woonwijk Het Groene Woud inmiddels ingesloten door woningen. Door diverse bedrijven die gesitueerd waren aan de Nijverheidsweg te verplaatsen naar bedrijventerrein Parallelweg is er ruimte gecreëerd om op deze plek woningen te bouwen.

Naast deze herontwikkeling is onlangs ook met de realisatie van de eerste woningen in plan Hoevelaar gestart. Hoevelaar komt aan de oostkant van het dorp en wordt omsloten door de N224, de Zegheweg en de Spoorlaan. Het moet een wijk worden met een duurzaam karakter, meldt de gemeente Woudenberg. ,,Dit geldt niet alleen voor de woningen, maar ook voor de openbare ruimte.”

[BEEKWEIDE] Hetzelfde beeld is zichtbaar in Renswoude en Scherpenzeel. In Renswoude is Beekweide de bekende plek waar nieuwe woningen gebouwd worden, fase acht van de bouw van de nieuwe wijk is inmiddels ingegaan. Maar ook aan de Taets van Amerongenweg en bij project Borgwal wordt driftig gewerkt aan de bouw van nieuwe woningen, zowel koop als huur.

In Scherpenzeel staat project Akkerwindelaan te boek als een ‘groot succes’. Deelgebied De Weiden werd volledig uitverkocht en is inmiddels in aanbouw. Ook het tweede deelgebied, De Velden, is ondertussen nagenoeg uitverkocht. De gemeente Scherpenzeel heeft daarnaast nog meer grote plannen, wat ook naar voren komt in de gepresenteerde kadernota van het college van burgemeester en wethouders. Het Gelderse dorp moet tot 2030 uitgebreid worden met circa duizend woningen. Project Het Foort bij de Koepellaan in Scherpenzeel wordt gezien als de grootste uitbreidingslocatie van het dorp.

[VRAAG IS GROOT] Los van de politieke besognes over de herindeling met 'buurman Barneveld', is het niet een kwestie of de woningen wel of niet verkocht zullen worden. De vraag naar woningbouw blijft de komende jaren onverminderd hoog in de Foodvalley, het samenwerkingsverband waar Scherpenzeel en Renswoude bij aangesloten zijn.

Dat komt onder meer tot uitdrukking in de jaarlijkse Vastgoedmonitor Foodvalley, die anderhalve week geleden werd gepresenteerd. Uit die cijfers wordt duidelijk dat het vestigingsoverschot na drie recordjaren opnieuw is gestegen. Vooral nieuwkomers uit de Randstad weten de weg naar deze regio te vinden.

Die trend is overigens ook waar te nemen in Woudenberg, laat woordvoerder Lisanne van de Pol in een reactie weten. Woudenberg is niet aangesloten bij samenwerkingsverband Foodvalley. ,,Maar dat Woudenberg aantrekkelijk is voor mensen vanuit de Randstad is een gegeven en het is in veel van onze omliggende gemeenten ook het geval.”

Terug naar de meest recente Vastgoedmonitor: door de overloop van randstedelingen komt de doorstroming op de regionale woningmarkt in de knel. Een belangrijke consequentie is dat eigen inwoners steeds lastiger aan de bak komen. ,,De gevolgen zijn afleesbaar in aanhoudend laag aanbod en verder stijgende prijzen.” De gemiddelde verkoopprijs in de Foodvalley is inmiddels opgelopen tot 450.000 euro.

[STEEDS EXTREMER] Het zijn signalen waar Gerben van Es van T&A Van Es Makelaardij niet van opkijkt. Hoewel de makelaar uit Scherpenzeel constateert dat er volop nieuw gebouwd wordt, ziet hij ook de prijzen van bestaande woningen flink in de lift zitten. ,,Het wordt steeds extremer, het is eigenlijk niet normaal meer. Je kunt de markt echt oververhit noemen.” Volgens Van Es kijkt hij niet raar meer op als er overboden wordt. ,,Het is niet ondenkbaar dat voor een keurige middenwoning in de Maatjeswijk 15.000 tot 20.000 euro boven de vraagprijs neergelegd wordt. De prijzen rijzen de pan uit.”

De makelaar, met zijn kantoor ook actief in Renswoude en Woudenberg, vermoedt dat het onder meer te maken heeft met de lage hypotheekrente. De impact van corona op de huizenmarkt is in elk geval te verwaarlozen, benadrukt Van Es. ,,Het klinkt raar, maar ik heb nog nooit zo’n goed kwartaal achter de rug.” Om er gekscherend aan toe te voegen: ,,Als je het zo bekijkt, mag de coronacrisis nog wel een tijdje aanhouden.”

[GROOTSTE STIJGINGEN] In combinatie met de gepresenteerde Vastgoedmonitor Foodvalley werd een online symposium gehouden. Daarin bevestigde Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de Technische Universiteit Delft, dat de woningprijzen nog steeds oplopen. Stijgingen van 10 procent zijn aan de orde van de dag. ,,De grootste prijsstijgingen zie je met name in deze regio, maar ook in Friesland en Groningen. Maar dat laatste heeft te maken met het feit dat in het noorden nog een inhaalslag qua prijzen gemaakt moet worden.”

Boelhouwer voorziet niet dat dit op korte termijn gaat veranderen. De impact van corona acht hij, zoals de situatie er momenteel voorstaat, niet zo groot. ,,Het landelijke woningtekort loopt juist harder op dan gedacht.” Daarvoor zijn diverse oorzaken te noemen, zoals een daling van het aantal afgegeven bouwvergunningen en de actuele stikstof- en PFAS-dossiers. Dit terwijl het aantal huishoudens in Nederland nog altijd groeit en de rek er nog lang niet uit lijkt. Op basis van bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het volgens Boelhouwer, ook vanwege migratie, ‘helemaal niet vreemd als we op de 20 miljoen Nederlanders komen’.

En dat laatste gaan we merken, ook in Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Daarover bestaat bij hem eigenlijk geen twijfel. Boelhouwer stelde tijdens het online symposium meerdere keren vast dat dit gebied ‘tot de sterkst groeiende regio’s van het land behoort’. Uiteraard zijn er ook oplossingen: ,,Het is een open deur, maar we hebben gewoon meer woningen nodig. De grootste vraag zit in grondgebonden woningen.”

[WOONTOREN] Makelaar Van Es herkent die laatste opmerking. ,,Ik vind een woontoren, bijvoorbeeld in de toekomstige woonwijk Het Foort in Scherpenzeel een mooi idee, zeker omdat je dan ver zicht hebt op Amerongen en Leersum. Maar ik weet niet of dat helemaal past bij deze streek. Ik merk dat de meeste mensen gewoon behoefte hebben aan huizen met een tuintje.”

Het vertaalt zich in de woningen die deze jaren aan de randen van drie genoemde gebouwd worden. Maar ook de dorpscentra krijgen de komende jaren een ander aanzicht: zo is de ontwikkeling van het Dorpshart Renswoude in volle gang, terwijl er in Scherpenzeel ook voor diverse plekken plannen zijn. Wat te denken van locaties als De Witte Holevoet en De Hertog van Gelre? Daarnaast staan ook voor het centrum van Woudenberg diverse inbreidingen op stapel. De gemeente laat weten dat die plannen momenteel worden uitgewerkt.

Dat er behoefte aan zal zijn, blijkt al uit het meest recente woononderzoek van de gemeente: ,,In Woudenberg is behoefte aan woningen voor alle doelgroepen.” Dat laatste constateert ook makelaar Van Es tot slot. ,,Tweekappers, middenwoningen, seniorenappartementen of vrijstaande woningen: er is hier behoefte aan alles.”

Edward Doelman
Foto: Edward Doelman
De woningbouw is flink op streek nabij de Akkerwindelaan in Scherpenzeel.
Edward Doelman
Foto: Edward Doelman
De Nijverheidsweg in Woudenberg: woningbouw in plaats van industie.