Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om juristen die helpen bij het afgeven van vergunningen en planeconomen die de haalbaarheid van bouwplannen doorrekenen. ,,De woningnood in Gelderland is hoog’’, aldus de provinciale gedeputeerde voor wonen, Peter Kerris. ,,Starters, doorstromers en ouderen kunnen geen woning meer vinden. Met ons actieplan gaan we in vijf jaar 45.000 nieuwe woningen bouwen.’’