De vlag hing uit bij alle veertien levensloopbestendige nieuwbouwwoningen op de voormalige locatie van de Maatjesschool en de sfeer onder de toekomstige bewoners van De Maatjeshof was opperbest.