Daar ligt een perceel in de vorm van een driehoek, dat in het verleden door de gemeente is aangekocht om er een (tijdelijke) warmtecentrale voor woonwijk Akkerwinde te realiseren, evenals de mogelijkheden te onderzoeken voor de ontwikkeling van woningbouw. Dit heeft geleid tot het voorontwerpbestemmingsplan Zelder, dat tot en met 3 augustus ter inzage ligt.